Jordana Talsky’s Vintage Pop

Jordana Talsky (Vocals)

Charlie Finlay (Sax)

Scott Metcalfe (Piano)

Scott Kemp (Bass)

Jeff Graville (Drums)